Nord-Norges internasjonale fiskerimesse

Lofotfishing

Lofotfishing 12
arrangeres 19. - 21. mars

2021

Nå er LofotFishing 2019 avsluttet og vi ser frem mot ny fiskerimesse i 2021.

Vi hadde utnyttet begge hallene maksimalt denne gangen for å få plass til alle som ønsket standplass.

Det har aldri før vært så mange utstillere og så mange besøkende som i 2019. Vi hadde over 4000 besøkende fra fredag til søndag.

Fredag og lørdag var det masse folk i begge hallene hele dagen, mens søndag ble en rolig dag for utstillerne.

Gimsøybrua var stengt i lange perioder på grunn av sterk vind, så besøkende fra resten av Lofoten kom seg ikke til LofotFishing.

Lofotstand AS er alt i alt godt fornøyd med årets fiskerimesse. Vi håper at utstillerne er like godt fornøyd som arrangøren.

Lofotstand AS vil takke alle utstillere, lag og foreninger som stilte på dugnad og besøkende for en fin helg i Lofoten.

OPPSUMERING / EVALUERING AV LOFOTFISHING 2019

Takk for sist!

Her er resultatet av innsendte evalueringsskjemaer.

LofotFishing har nå vært arrangert 11 ganger og er etter hvert blitt godt kjent blant utstillerne.

De aller fleste har fått informasjon om messa via arrangør, andre via forretningsforbindelser og noen fra annonser i aviser og tidsskrifter.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på markedsføring av messa i forkant. Når det gjelder aviser og tidsskrifter vi bør annonsere i er det Fiskeribladet, Kyst og Fjord, Kystmagasinet og Lofotposten som har fått flest stemmer.

Compass Fairs AS som leverte vegger, tepper, møbler og strøm har fått gode tilbakemeldinger.

Lofotposten  sin messeavis har også fått god kritikk.

Messehallene har fungert godt, men vi skulle gjerne hatt større plass så vi fikk inn flere utstillere. Lydanlegget under messa var ikke bra nok, så her må vi bli bedre på lyd.

Kafeen i hallen fungerer ok, men flere utstillere ønsker større utvalg og gjerne varm mat.

Når det gjelder tidspunkt for å arrangere LofotFishing har slutten av mars fått flest stemmer, men her må vi alltid ta hensyn til påsken. Dato for LofotFishing 2021 er ikke fastsatt ennå, men vil bli lagt ut på vår hjemmeside når det er klart.

Det er fortsatt et klart flertall som ønsker fredag – søndag som messedager. Det var få besøkende på søndag morgen og ettermiddag. Her vurdere vi å kutte ned på åpningstiden i 2021.

Vi håper fortsatt at noen legger opp til aktuelle seminarer / konferanser under LofotFishing.

Tilbakemeldinger på service under messa er gode, men vi sliter fortsatt med å skaffe nok parkeringsplasser nærmere messehallene. I år hadde vi satt opp buss fra Svolvær hver morgen og retur fra Kabelvåg etter at messa var stengt. Dette tilbudet var nok for dårlig opplyst på forhånd.

Kanskje må vi ha flere bussavganger mellom Svolvær og Kabelvåg mens messa pågår.

Hotelltilbudet og bespisning/servering på utesteder har vi fått gode tilbakemeldinger på. Vi håper at et nytt hotell står klart til messa i 2021.

Utstillerne gir gode tilbakemeldinger på salg og grunnlag for ettersalg etter LofotFishing.

Flere utstillere ønsker bedre informasjon om frister for bestillinger, tidspunkt for opp - og nedrigging og åpning av påmelding til LofotFishing. Her skal vi bli flinkere å oppdatere utstillerne på vår hjemmeside.

Vi har mottatt veldig mange intensjonsavtaler for LofotFishing 2021. Det tyder på fornøyde utstillere. Velkommen tilbake til LofotFishing 2021.

Med vennlig hilsen

Lofotstand AS

Arne W Mørch

Våre hovedsponsorer

dnb

Siden er utviklet av LIAS reklame © 2019